Ak ste žena, ktorá zažíva násilie

Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie

Čo môžeme urobiť?

Plánovanie bezpečia

Dopady násilia 

 Dopady násilia

 
Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch predstavuje závažný spoločenský problém
v mnohých krajinách sveta a rovnako aj na Slovensku. Viac ako päťdesiat rokov sa tomuto fenoménu
venuje pozornosť aj na vedeckej úrovni a postupne sa dosahuje relatívna zhoda vo vysvetľovaní toho,
čo sú kľúčové faktory vplyvu , ale aj to, ako efektívne postupovať pri pomoci a podpore ženám , ktoré
túto skúsenosť prežili.
 
Násilie je jedným z najvážnejších manželských stresorov. Podľa medzinárodnej šesťstupňovej
stupnice akútnych a chronických životných stresorov, je pretrvávajúce fyzické a sexuálne týranie
stresorom piateho stupňa – extrémna záťaž. Ženy, ktoré ich partneri ,, držia v zajatí“ by spĺňali
podmienky pre kritéria šiesteho stupňa – katastrofická záťaž.
 
Pri útokoch žena /fyzických, psychických, sexualizovaných/ prežíva extrémnu záťaž, ktorá ju
traumatizuje a poškodzuje a ktorá má veľmi závažné bezprostredné, dlhodobé účinky na ženu. Sú to
bolesti hlavy, depresia, pocity únavy, urologické a gynekologické ťažkosti, poruchy príjmu potravy,
nespavosť, bolesti celého tela, užívanie alkoholu, či iných drog, sebapoškodzujúce správanie, vážne
psychické ochorenia, fatálne následky ako sú samovražda alebo vražda násilného partnera,
týrajúceho muža.
 
U týraných žien sa zistili rovnaké prejavy a symptómy ako u ľudí, ktorí prežili koncentračné
a zajatecké tábory i u ľudí, ktorí boli obeťami únosov, prepadov a u ľudí, ktorí prežili prírodné
katastrofy.
 
U týchto žien a v takých situáciách sa medzi obeťou a násilníkom utvára zvláštny vzťah – pripútanie.
Ďalej vzniká emocionálny vzťah označovaný tiež ,,,Štokholmský syndróm“.
 
Len málo ľudí, vrátane odborníkov si uvedomuje a vie, že to, čo týraná žena prežíva a ako sa správa ,
nech sa to zdá akokoľvek čudné a nepochopiteľné, až ,, nenormálne“ je v skutočnosti normálnou
reakciou ženy na nenormálnu situáciu, v ktorej žije. Týrané ženy si vytvárajú veľmi zložité, mnohokrát
bizarné stratégie vyhnúť sa mužovmu násiliu, ako ho zmierniť alebo zastaviť. Sú to veľmi dôležité
stratégie umožňujúce žene prežiť. Ide o stratégie na prežitie aj vo veľmi nebezpečných, život
ohrozujúcich situáciách.
 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)