Ak ste žena, ktorá zažíva násilie

Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie

Čo môžeme urobiť?

Plánovanie bezpečia

Dopady násilia 

 Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie

 

 • Vytvorte pre rozhovor bezpečné prostredie
 • Buďte trpezliví pri rozhovore so ženou
 • Počúvajte a dôverujte tomu, čo žena hovorí
 • Nezľahčujte a neospravedlňujte násilie
 • Rešpektujte a nespochybňujte ženu
 • Nikdy sa nepýtajte otázkou „prečo“
 • Nezahlcujte ženu prílišným množstvom otázok, aby nemala pocit, že ju vypočúvate
 • Nerobte rozhodnutia za ženu
 • Nenúťte ženu robiť kroky, ktoré ona sama nechce
 • Neobviňujte ženu z násilie, nehodnoťte jej život a jej skúseností s násilím
 • Povedzte žene, že za násilie je zodpovedný vždy ten, kto ho pácha
 • Povedzte žene, že násilie neprestane a bude sa stupňovať
 • Poskytnite žene kontakty na poradenské centrá pomáhajúce v problematike násilia páchaného na ženách
 • Pomôžte žene nájsť miesta, kde by sa mohla v prípade potreby s deťmi ukryť
 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)