Čo je násilie?

Formy násilia páchaného na ženách

Vzorce násilia páchaného na ženách

10 mýtov o násilí páchanom na ženách

Drieme v ňom násilník?

Metódy donucovania

Čo môžeme urobiť? 

Cieľom násilného správania muža k partnerke je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad jej životom, názormi a telom. Na to, aby násilný muž dosiahol úplnú moc a kontrolu, potrebuje úplne oslabiť osobnosť ženy, jej sebavedomie a jej snahy konať proti násilnému správaniu. Moc a kontrolu násilný muž získava používaním istých vzorcov správania.

Vo väčšine prípadov nie je násilie páchané na ženách a deťoch izolovaným aktom. Je to pretrvávajúca stratégia, ktorej  cieľom je udržať si moc a kontrolu nad ženou a deťmi.

Moc a kontrolu násilný muž získava používaním určitých vzorcov násilného správania:

Izolácia
Kontakt ženy s rodinou a inými blízkymi ľudmi pre ňu znamená možné zdroje podpory a pomoci. Násilný partner sa preto snaží dosiahnuť izoláciu ženy od zdrojov informácií, materiálnej pomoci a emocionálnej pomoci. Postupne ženu izoluje od jej rodiny a blízkeho okolia.

Udržiavanie hrôzy a teroru

Neustály strach a hrôzu dosahuje muž, ktorý sa správa násilne používaním priameho násilia, alebo hrozbami. Žene sa vyhráža smrťou, alebo vážnym ublížením na zdraví. Môže sa tiež vyhrážať, že zabije deti, rodičov ženy, alebo samovraždou.

Ponižovanie a očierňovanie

Násilný muž často ponižuje ženu, že je neschopná matka, alebo, že je psychicky chorá, hystericá a pdobne. Ponižovanie je zamerané na zničenie sebavedomia a psychického zdravia ženy. Násilný muž ženu uráža a očierňuje pred deťmi, rôznymi inštitúciami za účelom spochybnenia jej dôveryhodnosti a presunutia zodpovednosti za násilie na ženu.

Uplatňovanie absolútnej kontroly

Uplatňovaním úplnej kontroly násilný muž získava kontrolu nad tým, čo žena robí; čo si myslí, s kým sa stretáva a získava aj kontrolu nad jej telom. Dosahuje to rôznymi zákazmi, vynucovaním si absolútnej pozornosti partnerky, výbuchmi žiarlivosti, vynucovaním sexu a sexuálnych praktí, ktoré partnerke nevyhovujú, alebo neustálym kritizovaním jej názorov a/alebo výzoru. Uplatňovanie takejto kontroly u ženy zničí pocit vlastnej autonómie.

Zastrašovanie

Napríklad: ničenie vecí v domácnosti, alebo osobných vecí ženy, vyhrážky ako "nájdem si ťa, kamkoľvek pôjdeš..., to ti neprejde ...., potom uvidíš!" zastrašovanie ženy prostredníctvom detí "deti ti súd nepridelí..., urobím všetko, aby si deti nedostala", "len smrť nás rozdelí", zastrašovaním muž vytvár atmosféru strachu a ohrozenia, v žene môže narastať strach podniknúť kroky, ktoré by viedli k zastaveniu násilia, vyhľadaniu pomoci a pod.

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2015)
Created by STEVE