Čo je násilie?

Formy násilia páchaného na ženách

Vzorce násilia páchaného na ženách

10 mýtov o násilí páchanom na ženách

Drieme v ňom násilník?

Metódy donucovania

Čo môžeme urobiť? 

Každá piata žena je týraná. Ak nechceš patriť medzi ne, vyhni sa násilnémui vzťahu!

Chlapca, ktorý má sklon zneužívať svoju moc môžeš spoznať tak, že:

 

1. snaží sa ťa izolovať:

- chce, aby si sa nestretávala s priateľmi;

- aby si voľný čas trávila len s ním

- aby si zanechala svoje záľuby


2. kontroluje ťa:

- vypytuje sa kde a s kým si bola;

- vie o tvojom programe, no aj napriek tomu ťa čaká pred školou;

- často ti telefonuje

 

3. zneužíva tvoju cenu:

- nikto by ťa nechcel, tak buď rada, že máš mňa

- bezo mňa si nula .....

 

4. vyhráža sa:

- ak ma necháš, tak si niečo urobím;

- ak ma necháš, budem ťa ohovárať, urobím ti zo života peklo  a pod.

 

5. demonštruje svoju silu:

- často sa nechá uprosovať;

- kto som, čo som;

- príkazy, zákazy a tvrdí, že ide o prejav veľkej lásky k tebe;

- snaží si ťa podrobiť, ale v mene veľkej lásky k tebe

 

6. vynucuje si nezmyselné a prehnané veci:

- žiarli pre maličkosť;

- hnevá sa pre meškanie;

- neustále musíš opakovať, že ho ľúbiš;

- málo rešpektuje tvoje priania;

- na ukľudnenie, dosiahnutie nálady používa drogy, alkohol.

 

7. vybíja si na tebe nervozitu, neúspechy

 

                                                   NEDOVOĽ MU TO, TRVAJ NA ROVNOCENNOM VZŤAHU !!!

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2015)
Created by STEVE