Čo je násilie?

Formy násilia páchaného na ženách

Vzorce násilia páchaného na ženách

10 mýtov o násilí páchanom na ženách

Drieme v ňom násilník? 

Drieme v ňom násilník?

Chlapca, ktorý má sklon zneužívať svoju moc môžeš spoznať tak, že:

 

1. snaží sa ťa izolovať:

- chce, aby si sa nestretávala s priateľmi;

- aby si voľný čas trávila len s ním

- aby si zanechala svoje záľuby

    

2. kontroluje ťa:

- vypytuje sa kde a s kým si bola;

- vie o tvojom programe, no aj napriek tomu ťa čaká pred školou;

- často ti telefonuje

 

3. zneužíva tvoju cenu:

- nikto by ťa nechcel, tak buď rada, že máš mňa

- bezo mňa si nula .....

 

4. vyhráža sa:

- ak ma necháš, tak si niečo urobím;

- ak ma necháš, budem ťa ohovárať, urobím ti zo života peklo  a pod.

 

5. demonštruje svoju silu:

- často sa nechá uprosovať;

- kto som, čo som;

- príkazy, zákazy a tvrdí, že ide o prejav veľkej lásky k tebe;

- snaží si ťa podrobiť, ale v mene veľkej lásky k tebe

 

6. vynucuje si nezmyselné a prehnané veci:

- žiarli pre maličkosť;

- hnevá sa pre meškanie;

- neustále musíš opakovať, že ho ľúbiš;

- málo rešpektuje tvoje priania;

- na ukľudnenie, dosiahnutie nálady používa drogy, alkohol.

 

7. vybíja si na tebe nervozitu, neúspechy

 

 

 NEDOVOĽ MU TO, TRVAJ NA ROVNOCENNOM VZŤAHU !!!

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)