Odborná literatúra

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Stratégia prevencie kriminality 2007-2010  
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)