_______________________________________________________________________________________________________
28.11.2016 o 09:00 - 17:00
Okresný úrad, Nám slobody 1 (pri šachovnici)

 

_______________________________________________________________________________________________________

28.11.2016 o 16:30
Okresný úrad, Nám slobody 1 (pri šachovnici)

  

_______________________________________________________________________________________________________

04.12.2015 o 16:00
OC Zemplín Michalovce

 
Pre širokú i odbornú verejnosť sú pripravené aktivity. Odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách bude môcť verejnosť vyjadriť na verejných zhromaždeniach Vypískajme násilie, ktoré sa uskutoční v Michalovciach dňa  4.12.2015 o 16.00 hod. pred OC Zemplín.

_______________________________________________________________________________________________________
09.03.2015 - 13.03.2015

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

_______________________________________________________________________________________________________

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2015)
Created by STEVE