Darujte 2 percentá z dane 
19.3.2021
Každá žena má právo žiť život bez násilia. Darujte 2% nám.... POMOC RODINE
Pre viac informácii kliknite na obrázok ¬

_____________________________________________________________________________________________________

26.11.2020

Aktuálne informácie k II.vlne nájdete na: 

https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

07.05.2020

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia  COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

v poradenskom centre POMOC RODINE.


V súvislosti s vydanými opatreniami proti šíriacemu na ochorenie COVID-19, naše poradenské centrum vykonáva nasledovné úkony:


A)Zabezpečenie ochrany zamestnankýň PC

-V priestoroch poradenského centra sú na viditeľnom mieste zverejnené informácie o šíriacom sa ochorení COVID-19 a  kontakty na príslušné inštitúcie (RÚVZ SR a RÚVZ Michalovce)

-Zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok ako sú rúško, rukavice, pomôcky na upratovanie a pod.

-Pravidelné a dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom, a to: po príchode do práce, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred a po konzumácii jedla

-Každá zamestnankyňa poradenského centra vybavuje klientku s rúškom alebo inou ochranou tváre (nosa a úst) a chirurgické rukavice podľa potreby

-Zamestnankyňa dodržiava 2 metrový odstup od klientky

-Porady  sú realizované telefonicky a online

-Po príchode na pracovisko si každá zamestnankyňa meria telesnú teplotu sama 2x denne (pri príchode a počas dňa). Samokontrola klinických prejavov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy) je súčasťou interných bezpečnostných opatrení.

-Ak zamestnankyňa príde do kontaktu s človekom s potvrdeným ochorením COVID-19 je povinná o tom telefonicky informovať štatutárnu zástupkyňu

-V prípade výpadku zamestnankýň, kedy nebude možné zabezpečiť chod poradenského centra, nahlási štatutárna zástupkyňa príslušnému okresnému úradu nedostatok zamestnankýň v štruktúre podľa druhu najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonávajú.


B)Zabezpečenie ochrany klientok poradenského centra

-Klientka vstupuje do poradenského centra s rúškom alebo inou ochranou tváre (nosa a úst)

-Po vstupe do priestorov poradenského centra si zamestnankyňa a klientka vydezinfikuje ruky dezinfekčným, antibakteriálnym gélom, ktorý zabezpečí organizácia, prípadne použijú ochranné rukavice.

-Po vstupe klientky do priestorov poradenského centra zamestnankyňa overí telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ, dýchavičnosť, či niekto v rodine alebo z blízkych, s ktorými je v kontakte bol v zahraničí, je v karanténe alebo bol pozitívne testovaný  na COVID-19. Zároveň o tom klientka podpíše čestné vyhlásenie.

-V prípade, ak sa dostaví klientka, ktorá vykazuje znaky respiračného ochorenia, zamestnankyňa je povinná telefonicky informovať štatutárnu zástupkyňu a príslušnú inštitúciu.


C)Zabezpečenie priestorov PC

-V priestoroch poradenského centra sú na viditeľnom mieste zverejnené informácie o šíriacom sa ochorení COVID-19 a  kontakty na príslušné inštitúcie (RÚVZ SR a RÚVZ Michalovce)

-Pravidelné vetranie priestorov poradenského centra


Medzi jednotlivými konzultáciami s klientkami je dodržiavaný 20.minútový interval na dezinfekciu priestorov.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

28.11.2016 o 09:00 - 17:00
Okresný úrad, Nám slobody 1 (pri šachovnici)

  

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

28.11.2016 o 16:30

Okresný úrad, Nám slobody 1 (pri šachovnici)

 

  

_______________________________________________________________________________________________________

 

04.12.2015 o 16:00
OC Zemplín Michalovce

 

 
Pre širokú i odbornú verejnosť sú pripravené aktivity. Odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách bude môcť verejnosť vyjadriť na verejných zhromaždeniach Vypískajme násilie, ktoré sa uskutoční v Michalovciach dňa  4.12.2015 o 16.00 hod. pred OC Zemplín.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

09.03.2015 - 13.03.2015
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

 

_______________________________________________________________________________________________________

 
Copyright © OZ Pomoc rodine (2021)